Domena

Domena to ciąg nazw systemu Domain Name System (DNS) umożliwiający katalogowanie i porządkowanie stron internetowych. Domeny internetowe składają się co najmniej z dwóch części: nazwy głównej i domeny najwyższego poziomu. Często zawierają one jednak dodatkowo subdomeny, czyli adresy internetowe przynależące do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu. Przykładowo: domena „www.systempartnerski.pl” składa się z subdomeny („www”), nazwy głównej („systempartnerski”) oraz domeny najwyższego poziomu („pl”).

W Systemie Partnerskim udostępniamy wydawcom dedykowane serwisy partnerskie zawierające ofertę produktów finansowych dostępnych w naszej sieci afiliacyjnej. Indywidualny adres internetowy pasażu finansowego każdego partnera składa się z loginu ustalanego podczas rejestracji oraz nazwy domenowej „produktyfinansowe.pl” np. partner o loginie „loginsp” otrzyma od nas serwis partnerski dostępny pod adresem „loginsp.produktyfinansowe.pl”. Wszystkie wnioski wygenerowane z pasażu przypisanego do danego wydawcy przypisywane są do jego konta.

Naszym partnerom umożliwiamy modyfikację wyglądu serwisów partnerskich, ale dajemy również możliwość wykorzystywania w działaniach reklamowych własnych domen. Aktywowanie dodatkowego pasażu finansowego w prywatnej domenie pozwala m.in. na implementację go w strukturze innej strony internetowej oraz na generowanie kodów reklamowych nie zawierających loginu i domeny „produktyfinansowe.pl”. Przykład zastosowania powyższego mechanizmu dostępny jest na stronie agregującej promocje bankowe: https://wnioski.zgarnijpremie.pl.