Rozliczenia

Rozliczenia to proces polegający na naliczaniu wydawcom należnego wynagrodzenia, na podstawie raportów z zaakceptowanymi wnioskami otrzymywanych przez nas od reklamodawców. Odbywają się one około połowy (do 20 dnia) każdego miesiąca.

Rozliczenia prowadzone są w oparciu o przesyłane do nas zestawienia obejmujące formularze, które spełniły wymogi konieczne do rozliczenia tych leadów w miesiącach poprzedzających przygotowanie poszczególnych raportów. Zaznaczamy, że wiążąca jest data realizacji warunków obowiązujących w kampaniach, a nie wysłania wniosku. Przykładowo: jeśli wynagrodzenie w programie naliczane jest za każde uruchomione konto, a klient wyśle formularz w styczniu, ale otworzy rachunek w lutym, to środki za wypełnionego leada zostaną naliczone ok. połowy marca (gdy otrzymamy raport za luty).

Na czas rozliczeń blokowana jest wydawcom możliwość generowania rachunków niezbędnych do wypłaty wynagrodzenia oraz załączników do rachunków i faktur wystawianych przez firmy. Dzięki temu rozwiązaniu nasi partnerzy mogą uniknąć zlecenia przelewu części naliczonych środków przed zaakceptowaniem wszystkich wniosków i otrzymać całe wynagrodzenie przesyłając do nas tylko jeden dokument.

W sytuacji, gdy nie otrzymamy w terminie od reklamodawcy prawidłowego raportu dotyczącego którejś kampanii, zaakceptowanie formularzy w tym programie zostanie przeniesione na kolejny miesiąc. Informację o takich przypadkach publikujemy w komunikacie zamieszczonym w panelu wydawcy po zakończeniu rozliczeń.