Raport rozliczeniowy

Raport rozliczeniowy to dokument zawierający numery wniosków, które spełniły warunki do naliczenia wynagrodzenia.

Zestawienia uwzględniają formularze, które zrealizowały wymogi konieczne do zaakceptowania tych leadów w miesiącach poprzedzających przygotowanie poszczególnych raportów. Zaznaczamy, że wiążąca jest data spełnienia wymogów obowiązujących w programach afiliacyjnych, a nie wysłania wniosku. Przykładowo: jeśli wynagrodzenie w kampanii naliczane jest za każde uruchomione konto, a klient wyśle formularz w styczniu, ale otworzy rachunek w lutym, to środki za dostarczonego leada zostaną naliczone ok. połowy marca (gdy otrzymamy zestawienie za luty).

Dokładamy wszelkiej staranności w celu otrzymywania od dostawców dokumentów niezbędnych do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego naszym wydawcom. W sytuacji, gdy nie otrzymamy jednak w terminie prawidłowych raportów rozliczeniowych, zaakceptowanie wniosków zostanie przeniesione na kolejne rozliczenia. Informację o takich przypadkach zamieszczamy w komunikacie zamieszczonym w panelu administracyjnym po zakończeniu rozliczeń.