Login

Login to ustalana podczas rejestracji w naszej sieci afiliacyjnej nazwa użytkownika. Jest on unikatowy dla każdego partnera, może zawierać małe i wielkie litery (bez polskich znaków), cyfry, a także łącznik („-”) oraz składać się z ciągu od 3 do 40 znaków.

Login wykorzystywany jest:
- podczas logowania do panelu wydawcy,
- w adresie serwisu partnerskiego uruchamianego podczas zakładania konta w Systemie Partnerskim,
- w domyślnych kodach reklamowych.

Przykładowo: partner, który podczas rejestracji wybrał nazwę „loginsp” otrzyma od nas pasaż finansowy dostępny pod adresem „http://loginsp.produktyfinansowe.pl/”.

Nie ma możliwości zmienienia loginu ustalonego podczas zakładania profilu.