Klon

Klon to wniosek wygenerowany przez Zespół Systemu Partnerskiego bez udziału klienta. Zazwyczaj klony generowane są w celu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Środki w Systemie Partnerskim naliczane są jeden raz za każdy formularz. Jeżeli więc program rozliczany jest w modelu hybrydowym (np. CPA + CPL, CPL + CPS), to wynagrodzenie w jednym modelu naliczane jest za lead zaakceptowany przez reklamodawcę, natomiast, jeśli spełnione zostaną również warunki do rozliczenia wniosku w drugim modelu (formularz wskazany jest do rozliczenia dwukrotnie), to dodatkowe środki przyznawane są właśnie za wygenerowany specjalnie w tym celu dodatkowy klon.

Przykładowo: lead 12345678900001 spełnił warunki do rozliczenia w modelu CPL oraz CPS w programie, w którym za prawidłowy wniosek naliczone jest 10 zł, a za sprzedaż 100 zł. Podczas rozliczeń formularz 12345678900001 zostanie zaakceptowany i naliczone za niego będzie 10 zł wynagrodzenia oraz zostanie wygenerowany dodatkowy lead (klon) z unikatowym numerem ID (np. 12345678900002), który również zostanie zaakceptowany i za który naliczone będą środki w drugim modelu tj. 100 zł.

Każdy klon posiada swój wniosek nadrzędny, dla którego został wygenerowany.